Ajatukset versomaan teoiksi

Työelämä, jossa voi rohkeasti yrittää, joka tarjoaa yksilölle paremmat mahdollisuudet työllistyä ja työnantajille kannusteita työllistää.

In
Irure
Minim

Kannustavaa ja vastuullista veropolitiikkaa

 • Kevennetään ansiotuloverotusta kaikissa tuloluokissa.
 • Kehitetään verotuksen progressiota kannustavammaksi.
 • Luovutaan solidaarisuusverosta.
 • Suunnataan verotusta kulutus- ja haittaveroihin.
Lue lisää

Tasa-arvo ei etene lässyttämällä – perhevapaajärjestelmä uudistettava

 • Lisätään isille tarkoitettuja vapaita.
 • Uudistetaan etuusjärjestelmää niin, että sopimalla on mahdollista käyttää vapaat joustavasti.
Lue lisää

Paikallisessa sopimisessa on seuraavan askeleen aika

 • Laajennetaan luottamusvaltuutetun oikeuksia paikalliseen sopimiseen. Samalla taataan luottamusvaltuutetulle riittävä työsuhdeturva, tiedonsaantioikeudet ja oikeus kouluttautua tehtäväänsä.
 • Vahvistetaan henkilöstöedustusta yritysten hallinnoissa.
 • Annetaan ammattiliitoille kanneoikeus.
Lue lisää

IHMISET JA OSAAMINEN PARHAASEEN KÄYTTÖÖN

 • Karsitaan turhat kilpailukiellot takaamalla työntekijälle oikeus korvaukseen kilpailukieltoajalta.
 • Luovutaan työvoiman saatavuusharkinnasta.
 • Sujuvoitetaan siirtymisiä työsuhteisen työn, itsensä työllistämisen ja yrittäjyyden välillä. Yhtenäistetään lainsäädännön yrittäjämääritelmät.
 • Luodaan kannustimia ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen.
 • Valmistellaan toimintasuunnitelma kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi.
 • Luodaan malli, joka mahdollistaa alhaisemmat työnantajan sivukulut seniorityöntekijöistä.
Lue lisää

Jatkuvan oppimisen 

reformia jatkettava

 • Päivitetään korkeakoulujärjestelmä jatkuvan oppimisen alustaksi.
 • Luodaan yksilöille selkeä rahoitus ja samalla kannustin osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.
LUE LISÄÄ